Ängemyra (torp 3 Dalskogsinventeringen)

Torpurinen av Ängemyra ligger på en grusås ner mot bäcken där en sumpskog bred ut sig. Trots mycket letande hittade jag inte skylten som skall markera torpruinen.
i branten fanns flera odlingsrösen, några stenmurar och resterna av husgrunden.

änkar:

Karta 1 Karta 2
Text: Christer Johansson 2003-12-14
Foto: Christer Johansson