Bränningen ( torp 11 Dalskogsinventeringen)

Grunden med extra stenmur 03.11.01 Rest av skorsten 03.11.01

På en höjd ute på ett nyupptaget hygge hittade jag torpruinen av Bränningen. Det första som syntes var en tydlig stenmur. Husgrunden syns tydligt och åt öster har man byggt en extra mur. Det har troligen avgränsat trädgården. Väster om grunden finns jordkällaren och två stenuppbyggnader som förmodligen varit någon form av grind in till gården. Det finns också stenrester från någon form av uthus.


Från Minnen från en by i Dalskogs socken sid 18-19 - Albert Jansson
"
På Båsane 19 har det varit ett torp som kallades Bränningen och där bodde Erik och Stina, som fick lov att bygga sig en liten stuga och odla upp ett område däromkring. Erik var nog inte byggare själv utan vidtalte Lars i Funnebo och han var inte omöjlig men det var svårt för dem att blir överens om arbetslönen, ty Erik ansåg sig ej kunna betala det pris som Lars begärde men omsider fick Lars hustru veta hur det var och han sa till Lars: " Ja tycker du skall bygga upp stugan åt Erik och Stina för den betalning de bjudit dig, du vet ju att de är fattiga". "Ja  sa Lars när du ber för dom får ja väl göra det då". Och så blev stugan byggd och inredd åt sin ägare. .... .. Jag minns ej Erik, han var nog död före min tid, men Stina minns jag väl, ty hon köpte mjölk tidtals hemma i Södra Båsane. ...De hade fyra söner Anders, Jonas, Karl och Erik. 
Karl på Bränningen gifte sig med Emma dotter till Stava och Fredrik på Dammen. 
Anders med familj blev boende på Klingere på Södra Båsanes mark, och dessa torp gränsade till varandra, de andra tre reste efter hand till Amerika. ..."
Stina tyckte inte om att barnen reste till Amerika, men de skickade hem pengar så att hon klarade sig utan att anlita fattigvården. Under sina sista år bodde Stina hos Anders på Klingerud.
Stugan på Bränningen köptes av Johan Jonasson, allmänt kallad Slaktare Johan. Han köpte en tomt nära Dalskog där stugan byggdes upp igen och byggdes till. Stugan revs när vägen Bäckefors - Dalskog byggdes om.

Länkar:

Karta
Text: Christer Johansson 2003-11-02
Foto: Christer Johansson