Branterud (torp 5 Dalskogsinventeringen)

Odlingsröse 03.12.14

I kanten mot bäcken och en liten myr finns resterna av Branterud. Branterud ligger långt inne i skogen och det finns inga bra stigar som leder hit. 
Det tydligaste tecknet på att det legat ett torp här är odlingsröset. Marken är fortfarande öppen och det finns flera stenuppläggningar och en grop som kan varit en jordkällare.
Vi besöket lyckades jag inte hitta skylten som skulle markera torpruinen, men platsen stämmer med kartan.

 

Länkar:

Karta 1 Karta 2
Text: Christer Johansson 2003-12-14
Foto: Christer Johansson