Gladerud (torp 8 Dalskogsinventeringen)

Stenhög 03.11.20

300 meter öster om Lilla Stentjärn finns skylten som markerar torpet Gladerud. I området kring skylten hittade jag inte några rester från husen som skall ha funnits på torpet. Intill skylten finns en stenhög från någon form av odlingslott. I de öppna berghällarna som finns i närheten verkar det som man huggit ut stenar.


Från Minnen från en by i Dalskogs socken sid 14 - 16 - Albert Jansson
I sin bok berättar Albert J mycket om Karl Glader som levt på torpet.
På samma hemmansdel som Kråkere byggdes en torpstuga åt Karl Glader, ... Han skulle göra dagsverke på Båsane i stället för att betala arrende. ... Karl Glader och hans maka hade 7 barn 2 söner och 5 döttrar. .. Karl var händig att göra hämtesåll, potatissåll, korgar, ostkar och ostkorgar. Stugan hade bara ett stort kök och en kammare. I många år var det enda byggnaden på torpet men senare byggdes ett fähus, ty de strävade och hade oftast en ko och innan fähuset fanns fick kon bo i köket. Det var svårt att skaffa foder åt kon, ty det mestadels att slå och bärga starrgräsmyrar och på stränderna till det närbelägna lilla Stentjärn....
Barnen växte upp och Tilda den älsta for till Norge och hade några platser men kom hem när modern blev sjuk och dog. ...(Albert berättar om barnens öde i boken också - de hade det svårt och fattigt i torpet)
På hösten  1910 blev  Glader svårt sjuk och strax före jul dog han.
1914 köptes stugan av Alberts bror Karl som ägde en gård i Kopparbol och flyttade stugan dit och där är den lillstuga ännu.

Länkar:

Karta
Text: Christer Johansson 2003-11-16
Foto: Christer Johansson