Kråkerud (torp 7 Dalskogsinventeringen)

Husgrunden i gläntan 03.11.16

På höjden vid bäcken mellan Stora och Lilla Stentjärn hittar du torpruinen Kråkerud. I skogen finns fortfarande en tydlig öppen glänta som visar på att det här har funnits ett torp en gång i tiden. Grundstenarna från huset syns där skylten står. Jag hittade inga andra rester från hus, men inne i skogen fanns en rad olika stenhögar och stenmurar som visade att markerna varit uppodlade. 


Från Minnen från en by i Dalskogs socken sid 13 - 14 - Albert Jansson
I västra änden av norra Båsane utskpg låg för längesen ett torpställe som kallades Kråkere och som långt tillbaka i tiden varit soldatstom i Båsan stamrote. .. Sedan blev Kråkere ett dagsverkstorp under dem gård som farfar Jan Andersson ägde och på torpet bodde då Olle Eriksson med familj. Han kallades mest Bals-Olle.... Han var visst en resolut karl som visste sitt värde och var ganska händig på sådana saker som förr måste göras hemma på gårdarne. Således kunde han koka beck .......
Senare i tiden byggdes en torpstuga längre åt öster på samma hemmansdels som Kråkere - Gladerud.

Länkar:

Karta
Text: Christer Johansson 2003-11-16
Foto: Christer Johansson