Lamanserud (torp 13 Dalskogsinventeringen)

Husgrunden 03.11.08 I dimman 03.11.08

På kanten av ett hygge syns fortfarande tommarken från Lamanserud. Här finns endast rester kvar från själva torpet. Du hittar torpet cikra 500 in på vägen som går förbi Landsbol 17. 


Från Minnen från en by i Dalskogs socken sid 20-23 - Albert Jansson
i sin bok berättar Albert Jansson om två torp Lilla Lagmannare och Stora Lagmanare som troligen är Lamanserud.
Ganska långt åt väster på Båsan 2:6 låg Lilla Lagmannere. De som bodde här kallades Grip-Aron och Grip-Anna. ... Det var nog knalt för dem många gånger så Aron fick lov att cirkulera tidtals vilket jag aldrig hör att Lena gjorde. Hon troddes visst om att kunna trolla något och så ansågs hon kunna bota sjuka djur. ...
Omkring etthundra meter längre åt öster låg Stora Lagmannare. Här bodde LagmansAndreas med familj....Senare bodde på Lagmannare Karl Lundgren med familj i många år. Karl Lundgrens hustru Anna med barnen Frida, Josef, August, Alfred, Gustav. Far hade 25 kr om året i arrende och hushyra för torpet. Sen flyttade familjen till Idala och torpet var öde något år, men så blev familjen efter avlidne August Andersson-Pil husvilla så de fick bo där några någon tid och när de flyttade rev vi ned stugan och bagare Mattson i Mellerud köpte veden som blev av väggarna....

Länkar:

Karta
Text: Christer Johansson 2003-11-09
Foto: Christer Johansson