Landsbol 16 (torp 16 Dalskogsinventeringen)

Sten nyare hus 03.11.01 Gamla grunden 02.11.08

Resterna från Landsbol 16 syns tydligt från vägen mellan Dalskog och Flathult. Resterna på tomten visar på att här har funnits byggnation relativt nyss. Den nyare grunden har varit tillbyggd med höga gjutna grundpelare. Söder om den grunden finns resterna av det gamla torpet. Här finns också rester av en syrenberså. Från Landsbol 16 går en väg till Landsbol 17 som bara ligger några 100 meter söder ut.

 

Länkar:

Karta
Text: Christer Johansson 2003-11-09
Foto: Christer Johansson