Landsbol 17 (torp 17 Dalskogsinventeringen)

Källaren i regn 03.11.01

Landsbol 17 ligger i en öppen glänta söder om Lilla Studedalstjärn. Skogsvägen som går förbi går genom den gamla tomten. Norr om vägen ligger resterna av jordkällaren. Husgrunden ligger i södra ändan av den öppna marken. Den är av nyare ursprung med gjuten grundmur, samt en utbyggnad med en högre gjuten sockel. En bit från husgrunden finns stenuppalningarna från en gammal ladugård. På tomten finns rester av syren. I kanten av tomten rinner bäcken.

 

Länkar:

Karta
Text: Christer Johansson 2003-11-17
Foto: Christer Johansson