Livstidskas (torp 19 Dalskogsinventeringen)

Husgrund bland träden 03.05.27 Stenmur 03.05.27

Livstidskasa ligger vid avfarten till Funnebo motorbana. Man ser fortfarande tydligt den öppna marken kring huset. I kanten av den öppna marken kan man se en längre stenmur som är upplagd i brant ner i skogen och en kortare mur utefter vägen. Husgrunden går bra att ana.
Namnet Livstidskasa kan man ju fundera kring, kasa står för röjning och handlade livstid om de upplagda stenmurarna?

Länkar:

Karta
Text: Christer Johansson 2003-10-26
Foto: Christer Johansson