Piltorpet (torp 6 Dalskogsinventeringen)

Stenuppläggning 03.11.16 Grunden med takplatta 03.11.16 Stenhög vid väg fram 03.11.16

Piltorpet ligger i kanten av ett hygge vid en höjd 200 m sydost Lommetjärnet. Torpet har legat på en liten höjd med myrmark runt om kring. Det har kommit en väg fram till torpet från söder. Det finns tydliga markeringar av vägen. Stenhögen som finns på bilden ligger vid kanten av den gamla vägen. Vid husgrunden finns rester av takskiffer, skiffret har varit av stora plattor. Vid grunden finns också tegelstenar från skorstenen. Intill grunden finns resterna av en jordkällare och en bit norrut stenuppläggningen som syns på bilden. Man kan tänka sig att det funnits en uppodlad mark nedanför stenuppläggningen.
I området passerar en led som märkts upp från Halängen och kommer från Stora Stentjärn - Lommetjärnet. Tyvärr har leden inte använts så det finns ingen tydlig stig att följa. Du hittar lättats till torpruinen från skogsbilvägen som passerar 400 - 500 norr om torpruinen.

 

Länkar:

Karta
Text: Christer Johansson 2003-11-16
Foto: Christer Johansson