Plåten (torp 15 Dalskogsinventeringen)

Naturreservatet 03.11.08 Info-skylt 03.11.08

Torpruinen ligger precis vid vägen Dalskog - Flathult lite söder om där Båsane bäcken rinner under vägen. Det finns inte mycket kvar av byggnaderna som funnits här. Skylten står där husgrunden funnits. Det finns också en trappsten från ett uthus. In mot en bergvägg nära bäcken och naturreservatet finns resterna av jordkällaren som varit byggd direkt mot bergväggen.

Intill torpruinen finns naturreservatet Båsane, som är avsatt för att skydda områdets artrika mossflora.


Från Minnen från en by i Dalskogs socken sid 26 - 27 - Albert Jansson
Plåten har bebotts av Nils och hans familj. Han var gråstensmurare och mest ute på järnvägsbygge och anläggningsarbeten. Senare köptes stugan av en sergeantänka, Marie Vinge och Erik Halvordsson och de bodde i var sitt rum i lägenheten. Fru Vinge räknade sig nog för lite högre på rangskalan och hade någon slags änkepension att leva på. .. Erik hade arbetat på många ställen både i Sverige och Norge och han hade varit med när Dalslandsbanan anlades och då varit med när järnvägstunneln Linae-Teåker sprängdes. .. Erik hade också varit skifferhuggare. Han led av svår astma. Fattigvården fick ta hand om honom och han fick flytta till sin syster och svåger Stina och Erland Back på Prästkasen och var där tills han dog. Sen var fru Vinge ensam i stugan på Plåten till våren 1924, då hon blev sjuk och dog.
Sedan köptes stugan av Johan Gustavsson i Gunnersbyn och flyttes dit.... Uthusen på Plåten köptes av far Anders Jansson så logen och ladan står nu i Båsane 2:5 och fähuset flyttades till Båsane 1 och uppsattes intill ladugården på detta ställe.

Länkar:

Karta
Text: Christer Johansson 2003-11-17
Foto: Christer Johansson