Prinserud (torp 2 Dalskogsinventeringen)

Husgrunden  03.12.14 Odlingsröse 03.12.14

Prinserud har legat på en höjdrygg med i närheten av en bäck som rinner mot Korinterudstjärn. Torpruinen ligger cirka hundra meter söder om bäcken som kommer rinnande ner över hygget.
Det finns rester kvar av husgrunden. Men själva tomtytan har nog blivit förstörd när man har gjort en vändplan för timmerbilarna som varit framme vid hygget.
Från skylten finns en stenmur ner mot den blöta skogsmarken och ute på hygget finns ett par odlingsrösen. 
Idag 2003 är detta ett stort hygge utan att någon större naturhänsyn tagits.

 

Länkar:

Karta 1 Karta 2
Text: Christer Johansson 2003-12-14
Foto: Christer Johansson