Rönningen (torp 10 Dalskogsinventeringen)

Sten på tomten 03.11.01

Torperuinen Rönningen ligger på en liten höjd i sydvästra hörnet av Stutedalstjärn där en bäck rinner ned mot mosskanten. Husgrunden finns en bit från skylten. I övrigt finns inga tydliga rester av husgrunder, utan endast några olika stensamlingar. Från Rönningen finns fortfarande en tydlig stig till torpet Stutdalen som ligger i norra änden av tjärnet. Går man väster ut längs med bäcken kommer man ut på ett hygge och där syns resterna från Bränningen. Inom ett litet området har det legat 6 - 8 torp.


Från Minnen från en by i Dalskogs socken sid 18-19 - Albert Jansson
Rönningen har tillhört Båsane 2:2. Här bodde Salomon Olsson och hans hustru Johanna och deras barn Stina Maja och Anders. Salomon köpte Båsane 2:2 och flyttade dit med familjen. 
Sonen Anders Salomonsson gifte sig med en dotter till Olle på Kråkere och de bodde troligen några år på Bränningen sen for de till Norge och blev bofasta där.
Stina Maja gifte sig med soldaten Johan August Hedberg och de köpte Båsane 2:2 av Salomon. Salomon hade sedan ingen egen bostad utan fattigvården tog hand om honom. 
Stugan i Rönningen köptes av handlaren Albin Andersson i Dalskog och ingick nog i någon av hans byggnader vid samhället.

Länkar:

Karta
Text: Christer Johansson 2003-11-02
Foto: Christer Johansson