Rörmyr (torp 9 Dalskogsinventeringen)

Grundstenar uthus 03.05.27 Torpet Rörmyr 03.05,27 Skorstensrester 03.05.27

Rörmyr ligger på Flathultsmarker. Från gården går en skogsväg fram till torpet. Här står fortfarande torpet kvar. Husets väggar står fortfarande kvar men taket har rasat ner under de senaste 20 åren och tagit med sig skorstenen.  Du kan stanna till och få en bra bild över hur det sett ut kring en rad av de torpruiner som idag finns i markerna.
Intill huset finns skylten som markerar torpet. Vid skylten finns en mindre grund som kan utgöra grunden till en äldre byggnad.
En bit från husgrunden finns också stenar som troligen utgjort uppallningarna till ett uthus.
Runt torpet är det en rik växtlighet med gullvivor, vätteros, ormbär, liljekonvalj och en rad gamla trädgårdsväxter.
 

Från Minnen från en by i Dalskogs socken sid 25 - Albert Jansson
"Ett markområde kallat Rörmyren, är beläget på Båsane 1:24 var fordom en slåtteräng och tillhörde farfar och han tänkte väl odla upp det, ty som far omtalat så lejde han en man som kallades dikare-Lars och som grävde diken så det blev dränerat och efter farfars död (1871) kallades de 7 arvingarna lantmäteri och skiftade så gården blev spilttrad i många små bitar. Farbror Johannes köpte av några sina syskon men somliga sålde sina andelar till ägaren i Stora Flathult som på så sätt blev ägare till Rörmyren  och Kråkere (Kråkerud) jämte en hel del annan mark och så flyttades husen från Kråkere till Rörmyren som då blev dagsverk torp åt Flathults ägare. En man som hette Jan-Petter Andersson med familj, som var komna från norra Dal, brukade stället under många år och vore mycket omtyckta, ty Jan-Petter var en duktig och säker arbetskarl så han och Anders Jaonason voro mycket goda vänner. Senare blev Sven Eriksson och Kristina och deras familj bosatta där i många år tills de köpte sig ett ställe i Myrevarv och flytta dit och sen dess har Rörmyren  varit obebott så uthusen är borsta sen länge men stugan står ännu men är nu endast en ruin."

Länkar:

Karta
Text: Christer Johansson 2003-11-02
Foto: Christer Johansson