Stockholm (torp 18 Dalskogsinventeringen)

Stensatt källa 03.12.13 Syrenbuskage 03.12.13

Stockholm går också att finna i Dalskog. Följ en av kartorna. När du passerat de "sista" husen efter Dalskog så finns det en mötesplats där en liten körväg går in i skogen fram till torpruinen.
Tydligaste tecken på att det har funnits ett torp här en gång i tiden är den stensatta källan och två syrenbuskage. Den dagen jag besökte platsen var det blöt snö över allt så jag hittade inte skylten som markerde torpruinen, men den fanns säkert inne bland de snötyngda granarna.
Den stensatta källan känns lite extra - det är inte ofta man ser att man lagt ner arbete på att göra så här. Runt torpet har det runnit en lite bäck, så vatten har funnits.

 

Länkar:

Karta 1 Karta 2
Text: Christer Johansson 2003-12-13
Foto: Christer Johansson