Stutdalen (torp 50 Daskogsinventeringen)

Grunden i regnväder 03.11.01

Vid Stutedalstjärnets nordvästra kant ligger på en höjd resterna av Stutdalen. Det enda jag hittade var grundstenarna till huset, det var en mycket mörk och regnig dag när jag besökte torpruinen. 


Från Minnen från en by i Dalskogs socken sid 16 - Albert Jansson
Ett annat skogstorp på Båsane fjällskog var beläget nordväst stora Studedalstjärn och kallades Stutedalen, eller på bygdemål Stutarn. Det beboddes av Karl Karlsson och hustrun Britta och deras söner. Stugan flyttades sedan närmare Båsane till en tomt som kallades Dammen. ... Familjen bodde inneboende i en lillstuga i Norra Båsane under tiden som deras stuga flyttades till Dammen. ... Britta var född 1812 och blev  95-96 år.

Länkar:

Karta
Text: Christer Johansson 2003-11-03
Foto: Christer Johansson