Björnemyren öst (torp 64 Dalskogsinventeringen)

Skorsten 03.10.29 John-Erik har hittat skylten 03.10.29

Björnemyren östra hittar du i kanten av vägen som går utmed Erves östra strand. Jhon-Erik Bengtsson som varit med och arbetat med Skålleruds Hembygdsförenings inventering av "Försvunna äldre bostadsbebyggelser och industrier i Skålleruds socken" som genomfördes under 1990-talet,  syns på bilden vid husskylten. En del av torpruinerna på Liane finns med i både Skålleruds- och Dalskogsinventeringen.
I skogen innanför skylten finns resterna av husgrunden och skorstenen. Det finns en jordkällare nästan hundra meter söder om husgrunden. Man kan ana en uppbyggd väg utefter bergskanten ned mot jordkällaren. 

Från Skållerudsinventeringen - 
70 Bjönemyren
De första som bodde här var Sven Hansson död 1801 och Lorens Malmström i början av 1800-talet. Enligt soldatregistret i Älvsborgslän var soldat Anders Malm född här 1868 och hade sonen Valfrid och dottern Hilda. Anders brukade hela Björnemyren.

Skållerudsboken sid 390
I början av 1800-talet beboddes torpet Björnmyren  av skomakaren Lorentz Malmström. Han hade ”infunnit sig hos Bryngel i Lina och där förövat fylleri och varje handa oanständiga förhållande, var igenom Bryngels hus kommit i elakt rykte och den enighet och förtroende blivit störd , som borde råda mellan makarna”
Under 1870 talet boboddes Björnmyren av Jan Jacob Backlund, född 1832 i Svankila, son till soldat Svan. Backlund hade sonen Anders J. Malm.

 

 

 

Länkar:

Karta
Text: Christer Johansson 2003-10-30
Foto: Christer Johansson