Björnemyren norr (torp 65 Dalskogsinventeringen)

Solnedgång Erven 03.10.29 Jordkällaren 03.10.29 Väg till Erve 03.10.29

Vid kanten av Erve ligger resterna av Björnemyren norr. Det mesta av ruinen är igenväxt, men man kan tydligt se resterna av jordkällaren och husgrunden. Däremot är vägen ner mot sjön mycket tydlig.

Från Skålleruds inventeringen.
69  Björnemyren norr
Jan Jakob Backlund 1832-81 och hans hustru Maja Katarina Jansdotter med barnen Matilda, Lena, Alfred, Anders och Johan bodde här 1865 - 81. Backlund var född i Svankila, son till soldaten Sven.

Skållerudsboken sid 388-89
Björnmyran
På torpet Björnmyren under gården Stora Liane bodde 1801 n inhysesman som hette Sven Hansson. Han hade den 17 februari hittats död  ute i marken ett litet stycke från sin torpstuga och av hunger förtärd.
Denna beklagliga händelse som efter berättelser härrör av hunger och som upplyser om tillståndet i landet vilket förutsäger många dylika händelser om ej ett mäktigt bistånd av vår hulda regering sådan avhjälper. Genom en undersökning i denna sak torde en kraftig varning för obarmhärtighet ibland allmogen komma tillstånd när det blivit upptäckt att varken Dalskog eller Skålleruds sockenbor kunnat förmås taga sig den avlidne an till försörjning. När frågan om hans skrivande på rote var inför sockenmännen, hänsköts frågan samma försörjningsskyldighet från den ene till den andre och så har så denna stackare kommit att försmäkta.
Det berättas att Sven bott mycket avsides i fjället i mycken fattigdom med sin nu sängliggande hustru dit har för nära två år sedan kom från Dalskog. Åtta dagar före sin död , hade han gått omkring för att söka allmosor. Då hade det så tilldragit sig att ha å isen på sjö halkat omkull baklänges och slagit sig illa särdeles i huvudet, varav han blött mycket både genom näsa och mun så att blod syntes på isen. Sedan skulle han inte haft någon hälsodag utan varit mest sängliggande. Men en dag när hustrun var borta för att få någon allmosa, gick han upp med yxan i hand ut för att skaffa något bränsle, Hustrun avbidade förgäves han hemkomst. Gick sedan ut och ropade men hörde honom icke men då hon gått en bit in i skogen finner hon sin man död liggande på ryggen. En piga hjälpte henne att bara hem sin döda man.

Häradsrätten i Mellerud fann att Sven Hansson  efter vad som nu kunnat utrönas i sin fattigdom för en stilla och beskedlig vandel. Fann ej heller någon anledning tro att han genom annans åtgärd döden gjutet. Må nu hans andlösa kropp på ett vanligt kristligt sätt begraven varda.

Länkar:

Karta
Text: Christer Johansson 2003-10-30
Foto: Christer Johansson