Eke

Apel framför grunden 03.03.16 Plogen och ladan 03.05.17 Skylt 03.03.16

Torpet Eke (Eka) ligger söder om Buterudstjärn uppe på Lianefjället. Runt torpet är det fortfarande en öppen terräng.  För 20 år  sedan stod där också en liten lada kvar. På en berghäll finns det en liten kvarnsten som används till en handkvarn.
Eke är märkt med en träskylt av Skålleruds Hembygdsförening.
1997 vandrade Åsens skola förbi torpet på sin höstvandring. Då var Natalie Nilsson med. När hon kom hem fick hon reda på att här hade hennes släkt bott. Se hennes berättelse som hon skrev om Eke. 

Skållerudsboken sid 364
Torp under Korserud
År 1878 drunknade backstugesittaren Jonas Jonsson i Korserud 64 år gammal

Från Skållerudsinventeringen
63 Eka

Torp under Liane 1:2
Johannes Bryngelssons (Korserud) yngste son Anders bröt upp Eka. Hans son Johan Andersson bodde kvar här till 1929 då han flyttade till Eriksbyn. Johannes Ekström flyttade till Eka 1927 och därifrån 1929. Han var den sista som bodde här. Hus och ladugård flyttades till Korserud. Huset byggdes upp av Sven Ängberg och ladugården blev ved.

Eke - Natalies berättelse från 1997

Ekestugan byggdes någon gång i mitten på 1800-talet. Huset bestod av ofärgade bräder och hade en veranda på mitten av huset. Det fan ett rum, ett kök och en vind. Troligtvis så byggdes Ekestugan av en man som hette Johan. Johan var slaktare och kallades för "Johan på Eke".
Stugan togs över någon gång på 20-talet utav ett par som hette Johannes och Elin Ekström. Elin hade en dotter som hette Elsa, som då var 5 - 6 år. Elsa är idag 79 år och bor på Björkebäck.
Hon kommer ihåg att de hade en ko och en gris. Johannes som kallades "Negus" var en ganska sträng och elak gubbe. Istället för att köpa en dyr och stark häst fick Elin dra plogen. Elin var ofta piga i Åsensbruk och hjälpte folk att tvätta i tvättstugorna. När hon kom hem fick hon slita hårt medan "Negus" låg på soffloket och i allra högsta grad. "Negus" var också jägare och en stor tjuvskytt.
Ekestugan som de bodde i revs någon gång på 30-talet och byggdes åter upp i Korserud. Det finns kort på huset i Korserud. Ännu idag kan man se den gamla murstocken på Eke

Huset i Korserud - 30-talet?

Länkar:

Text: Christer Johansson 2003-11-01
Foto: Christer Johansson,