Enuret (torp 63 Dalskoginventeringen)

Torpruinen 03-02-20 Kittel på spiselhällen 03-02-20 Smedjan 03-02-20

Jordkällaren 03-04-18

Torpruinen ligger vid kanten av Erve. Har kommer en gammal körväg fram. Vägen delar sig med en stensättning upp mot fjället och en väg ner mot sjön och stugan som finns där idag.
Mest intressent är den gamla smedjan, med rökgången kvar uppefter en bergvägg och den fina jordkällaren som finns kvar. Ovanför ingången till jordkällaren finns en skylt som det står Ide på. Den skylten och övriga snidade skyltar som du kan finna i området har gjorts av Bertil Lövendahl, som i mitten på sjuttitalet satte upp dessa skyltar. Han markerade också en led från Buterud till området med torpruinerna vid Erve. Den fina markeringen togs ner, men det finns äldre färgmarkeringar som går att följa en bit från torpet Eka vid Buterudstjärn över fjället till Linddalen, Rammeldalen, Sandbergerud och Enuret. 
Du får sedan vända och gå samma väg tillbaka. Vid jordkällaren finns också resterna av en lite timrad ladugård, som fortfarande fanns kvar i slutet av sjuttitalet.
Du kan också hitta resterna av en stenmur och liten stenbro om du följer vägen förbi smedjan.

Skållerudsboken 
Enuret torp under Stora Liane  

Från Skållerudsinventeringen
68 Enuret Liane 1:117 
Göran Sundström bodde här en tid, dog i Mustadfors 1863. Eventuellt var det han som var smed och smidde borrar till kvarnstensbrytningen.

Länkar:

Karta
Text: Christer Johansson 2003-11-01
Foto: Christer Johansson,