Bilder från Lindalen

Bild 1 visar stenhällen över bäcken. 
Bild två husgrunden
2003-05-17 2003-05-17

Håkan skriver i gästboken. Boken lades i kojan 23 maj 74 av Bertil Lövendahl. då Åmåls Friluftsfrämjade hade en vandring till kojan.
Glöm inte att skriva i gästboken

2003-05-17

2003-05-17
Bilderna visar kojan med gästboken och eldstaden. Har hittar du också en grill som du kan använda om du vill tända en eld utomhus.
2003-05-17 2003-05-17 HK
Här ser du dammen och stenpiren vid "fallet" mot Erve.
2003-05-17 2003-05-17 HK
Bild 1 visar resterna av jordkällaren och bild 2 stenarna som kan varit hörstenar till ett uthus.
2003-05-17 2003-05-17
Stenupplägningar. Bild 1 en stenmur vid dammen. 
Bild 2 stenpiren vid hustomten
2003-05-17 2003-05-17
Tjärbrännarplatsen. Troligen eldade man under hällen. Järngrytan har troligen stått under "hällpipen" och samlat upp tjäran.
2003-05-17

Länkar:

Tillbaka
Text:
Christer Johansson
2003-10-26
Foto: Christer Johansson Håkan Kristiansson