Linddalen (Torp 60 - Dalskogsinv.)

Syren vid uppbyggd mur
2003-05-17 Hk
Håkan skriver i gästboken
2003-05-17
Tjärbrännarplats
2003-05-17

Linndalens torp har en rad olika saker att se, fundera på och fantisera kring. Platsen ligger som en mycket lämplig rastplats, om man besöker torpen i området.
Har finns fortfarande en uppbyggd stenkoja. Kojan påminner om en smedja, men det känns lite osäkert om den är gammal eller den byggts upp senare. I kojan finns en gästbok från 23 maj 1974. 
Från kojan går man över en liten stenhäll över bäcken till det  tomtområdet. Husgrunden anas bara via de upplagda stenarna till husgrunden. Det finns inte mycket kvar av skorstenen. Tomten ingärdas av en syrenberså vid  en uppbyggd stenpiren (upplagd stenmur).
Öster om huset har det funnits en liten kvarndamm som du fortfarande kan se. Vid branten ner mot Erve finns det rester kvar av en stenstod, som troligen utgjort en liten kvarn.
Vid torpruinen finns också resterna av en jordkällare och man kan se några upplagda stenar som troligen utgjort hörnstenar till något uthus.
Går du 100 meter norrut så hittar du vid bergsbranten en liten tjärbrännarplats. Uppe på höjden har du en fin utsikt över Erve. Här är finns också några intressanta geologiska saker att se. I berget finns små stenar, en sådan berggrund kallas koglomerat. Står du uppe på höjden så befinner du dig precis ovan högsta kustlinjen - här har det aldrig varit något hav efter sista inlandsisen.

Skållerudsboken 
Torp under Korserud 

Från Skållerudsinventeringen
67 Linddalen - Liane 1:2
Var bebott till 1890

Länkar:

Karta Bildsida från Linddalen
Text:
Christer Johansson
2003-11-01
Foto: Christer Johansson, Hk - Håkan Kristiansson