Lomfors (torp 67 Dalskogsinventeringen)

Fat vid grundstenar 03.10.29 Jordkällaren 03.10.29

Torpet Lomforsen ligger vid Erves sydända där bäcken från Lomtjärnet rinner ut mot Erve. Vid bäckravinen finns ett modernare dämme.
Jordkällaren ligger vid vägen som leder norr ut längs Erve. Vid vägkanten ser man en stenmur och snöbärsbuskar. Torpruinen ligger ett tiotal meter in från vägen. På bilden från grundstenarna syns att det finns resta flisor. Tvättfaten låg också in under granarna.

Länkar:

Karta
Text: Christer Johansson 2003-10-30
Foto: Christer Johansson