Lommerud (torp 69 Dalskogsinventeringen)

Jordkällaren 03.07.03 Grunden 03.07.03 Lomtjärn 03.07.03

Söder om Lomtjärn hittar man Lommerud. En torpruin som ligger i en ravin mellan bäcken till tjärnet och en bergskant. Här står idag granskogen glest kring torpresterna. Grunden visar att torpet varit relativt stort. Jordkällarens väggar finns kvar. Utefter bergskanten finns flera stenhögar som tyder på odling och eventuellt också rester efter en smedja. 

Länkar:

Karta
Text: Christer Johansson 2003-10-26
Foto: Christer Johansson