Nolhagen (torp 66 Dalskogsinventeringen)

Husgrund 03.10.29 Jordkällaren 03.10.29

Nolhagen ligger vid Erves kant, skyddad från sjön av en liten bergsrygg. Från torpet har det funnits en väg som lett ner till en liten vik vid sjön. 
Torpet har varit relativt stort och för utom husgrunden finns det rester av grundstenar till uthus och en jordkällare en bit från husgrunden. Här är fortfarande rätt öppet runt hustomten och man kan känna en tomtkänsla. Nedanför torpet har man förmodligen kunnat odla en del i det som idag är en myrmark.

Länkar:

Karta
Text: Christer Johansson 2003-10-30
Foto: Christer Johansson