Rammeldalen (torp 61 Dalskogsinventeringen)

Husgrunden? 03-05-17 Stigen fram 03-05-17 Stenuppläggning 03-05-17

Vid Rammeldalens torpruin är det svårt att avgöra var själva torpet legat. Kanske det har legat uppe på stigen vid skylten, eller mot bergväggen vid bilden. Intill bergskanten finns flera stenrester från några former av hus. Här finns också en granskog som troligen växer på en gammal åkerlapp.
Ovanför stigen finns  stenuppalningar som kan utgöra hörnen till någon form av uthus. Runt Rammeldalen finns en rad stenuppläggningar. Här har troligen bott någon som ägnat mycket tid för att plocka undan sten och på det sättet få fram små odlingslotter.

Skållerudsboken sid 390
Ramsdalen Torp under Stora Liane
Förpantningsägaren Karls Andersson på Ramsdalen anhöll 1862 om bidrag av sockennämnden för inköp av ko och skulle 35 daler överlämnas till hans svåger Johannes Bryngelsson i Korserud, vilket fick uppdraget att inköpa kon.

Från Skållerudsinventeringen
65 Rammeldalen -
Liane 1:177
Karl Andersson bodde här 1862.

Länkar:

Karta
Text:
Christer Johansson
2003-11-01
Foto: Christer Johansson,