Rallar Anna (torp 68 Dalskogsinventeringen)

Kittel på stenmur 03.10.29 Jordkällaren 03.10.29

Torpruinen från torpet Rallar Anna ligger i en skogsglänta med utsikt mot sydändan av Erve. I den öppna ytan finns resterna av husgrunden och en jordkällare. Den öppna ytan inramas av en stenmur i öster och söder.

Länkar:

Karta
Text: Christer Johansson 2003-10-30
Foto: Christer Johansson