Sandbergerud (Nr 62 - Dalskogsinventering)

Skylt - 03-04-18 Medar kälke 02-11-11 Stenflis 03-02-20

Torpruinen ligger mycket vackert vid kanten av Erve. Har finns en hel del olika minnen att se. En stor fin trappsten framför husplatsen, skortstensrester och ett annorlunda sätt att bygga huset mot berget.

Spis 03-04-18


Jordkällaren om det nu är det lockar till en hel del funderingar. Varför fönster och spis
med skorsten i källaren. Bodde man här innan huset blev klart?
Resterna av en liten byggnad där man troligen haft några djur. Det står några stora stenflisor som kan ha varit spiltor. Du kan också se resterna av en kälke som man tror använts till att köra kvarnstenar på. Lite terrassarbeten och syrener finns också.
               

Skållerudsboken sid 390
Torp under Stora Liane

Jonas Sandberg f 1822 i Småland, bodde som torpare på Liane och efter honom kallas torpet Sandbergerud. Hans son var Alfred Land född 1865

Från Skållerudsinventeringen
66 Sandbergerud -
Liane 1:177
Johan Sandbert 1822-95 kom hit 1869 med hustru och sju barn. De sista flyttade ut 1898.
1913 såldes gården Stora Liane till Fritiof Dahl - far till Erik Dahl-, och tidigare ägaren till Stora Liane flyttade till Sandbergerud på undantag.
                                                                                                  

Länkar:

Karta
Text:
Christer Johansson
2003-11-01
Foto: Christer Johansson,