Soffi Stensson (torp 72 Dalskogsinventeringen)

Stenmurar 03.07.03 Gammal stenbro 03.07.03 Jungfru Marienycklar 03.07.03

På vägen fram till Soffi Stensson passerade jag ett mycket tätt och vacker bestånd av Jungfru Marie Nycklar. Kring torpruinen finns flera öppna fält med en hel rad vackra ängsblommor.
Torpruinen ligger vid kanten av en äng ut mot en myr. Skylten är uppsatt i en stor stenmur och på bilden kan man ana resterna av en fägata ut till skogen. Torpegrunden ligger en bit från skylten. Inne i skogen finns en källa som troligen tillhört torpet. Stenhällen som utgör en bro över bäcken finns ute vid ängskanten. 

Länkar:

Karta
Text: Christer Johansson 2003-10-26
Foto: Christer Johansson