Stommen (torp 79 Dalskogsinventeringen)

Mysk 03.06.28 Gårdsängen 03.06,28 Vandringstjärn 03.06.28

Stommen ligger mycket fint på en höjd vid Vandringstjärn. En gång i tiden har man säkert haft utsikt övertjärnet. När jag besökte Stommen ropade en trana enträget nere ifrån tjärnet. I backen ner mot tjärnet fanns en stort bestånd myske. Kanske har används till doftkuddar i torpet en gång i tiden. Området kring torpet är fortfarande öppet. Det var svårt att riktigt tyda var husen legat en gång i tiden. Vid skylten fanns antydan till husgrund, men det är troligare att själva huset leggat cirka 150 meter söder ut. Där fanns det under några granar en grund och skorstensrester. 

Länkar:

Karta
Text: Christer Johansson 2003-10-26
Foto: Christer Johansson