Torpänga (torp 76 Dalskogsinventeringen)

Stenmur 03.06.28 Fruktträdgården 03.06.28 Gärdsgårdssten 03.06.28

Torpruinen från Torpänga är inte så intressant. Husgrunden ligger precis i kanten av vägen och det finns inte mycket mer än trappstenen kvar. Då är minnesmärkena i omgivningen mycket intressantare. Här finns i en lång stor stenmur som är byggd av runda stenar trots att torpet har legat mitt i centrum för ett stenbrott. Troligen har man huggt skorstensfundament här.
Hundra meter norr om torpet finns en stor fruktträdgård där det blommande förädlade blåkint. I kanten av fruktträdgården fanns flera stenar med järinfästningar som troligen fungerat som gärdsgårdsstolpar runt fruktträdgården. Vid sidan av vägen finns också tre höga betongfundament. Jag kunde inte riktigt förstå vad de har används tid, men de härrörde ju inte från torpets tidsepok.

Om du följer torpkartan nedan så kan du gå en mycket fin vandring fram till Vandringsttjärn och sedan ut vägen mot Hea. Då har du möjlighet att se torpen Kasa, Dammen, Stommen och Heänga också. 

Länkar:

Karta
Text: Christer Johansson 2003-10-26
Foto: Christer Johansson