Fiskar-Jacobs (torp 5 Sjöskogssinventeringen)

Tibast 03.05.17 03.05.06 Grunden 03.05.06

Fiskare-Jacobs ligger i stigkröken NO om gården Skogserud, vid inägehörnet.
Ett tugotal meter in i skogen kommer man till en glänta med torpruinen.
Mitt i området växer en tibastbuske och i östra kanten ett körsbärsträd.
Runt om lyckan är en granskog med ett marktäcke av harsyra som på våren är lika tätt och vackert som en vitsippeskog.

Järns socken 1980- Olle Ljung sid 270 - 271 
Torpet Ragelbråna i närheten av Skogsrud, bröts upp av Ingevald Andersson på faderns gård Ragelbråna under 1700-talet.Det bebodes sedan till 1843 av sonen Johannes Ingvaldsson.
Torpet övertogs sedan av Carl - Calle - Scherman som också var lumpsamlare och borstbindare. I boken berättar Olle om hur lumpsamlarna också sålde arsenik. Hos Calle bodde också hans syster Maja Cajsa. 
Efter Calle togs torpet över av Fiskare-Jacob. Jacob föddes i Mellerud 1836. Hustrun hette Lena och de flyttade med sina barn till torpet 1973. Jacob hade ansvar för att underhålla prickarna in till Sunnanå hamn. Han lotsade också in fartyg. 1905 hade man besök på torpet av en trupp svenska soldater som var ute på rekognosering i sjöskogen i samband med unionsupplösningen.
Fiskar-Jacob fiskade mycket och detta slutade olyckligt 1916 då han hittades död i sin båt vid Tavelholmen och hans son återfanns på en ö där han tagit sig av daga genom hägning.
Hustrun flyttade efter detta till sin dotter Lena som bodde i Norge. Lena dog 1921. Stugan revs och flyttades till Mellerud. - I boken kan du läsa utförligare om allt detta.

Länkar:

Karta
Text: Benny Karlsson 2003-10-26
Foto: Benny Karlsson