Ankölsrud

Jordkällaren 03.11.02 Råsjö kross 03.11.02 Mur med skylt 03.11.02

Ankölsrud ligger i vägkorsningen till Ulerud och Livarbobrottet. Jordkällaren ligger precis väster om vägen. Bakom jordkällaren finns stenuppalningar till en rätt så stor ladugård. Muren där inventeringsskylten sitter insätt ligger när platsen för ladugården. Öster om vägen finns ett stort område med snöbär. Jag kunde inte hitta några rester av själva husgrunden. 


Från Skållerudsinventeringen
133 Ankölsrud -
Ankölsrud 1:1
Anders Gustavsson född 1896 och hans andra hustru Tilda född  1895 flyttade hit från Åna 1928 och 1946 flyttade de till Nygård. 

Länkar:

Karta
Text: Christer Johansson 2003-11-04
Foto: Christer Johansson