Livarboudden

Fika vid Livarbosjön 03.10.26

Torpruinen Livarboudden ligger i norr delen av det smala näset Livarbosjön och Svalsjön. Det finns inte mycket kvar av husgrunden. Skylten har hamnat vid rastplatsen vid Livarbosjön en bit ifrån torpruinen.

Om Torpet
Här har bott:
Johannes Larsson f 1826 d 1911
Britta Eriksdotter f 1829 d 1901
Torp under Livarbo. “Peter och Lisa” levde på Livarboudden och på Livarbokasa bodde fadern till Alfred. Han flyttade sedan till torpet. Alfreds fader var en ivrig fiskare och hade en pråm i varje tjärn. (fadern var troligen Johannes Larsson)

Uppgifter från Skållerudsboken,Runesjö

Från Skållerudsinventeringen
121 Livarboudden

Johannes Larsson 1826 - 1911 och hans hustru Britta Eriksdotter  1829 - 1901 flyttade hit 1856 med två barn och fick ytterligare åtta barn. Utflyttade omkring 1900. Sonen Wilhelm var vägmästare vid ombyggnad av väg 45 1929-30.

Länkar:

Karta
Text: Christer Johansson 2003-11-02
Foto: Christer Johansson