Holmströms (torp 88 Dalskogsinventeringen)

Murstock  03.10.19 Höstträd 03.10.19

Holmströms torpruin ligger vackert vid Rannebergets östkkant mot Köttsjön. Du följer vägen från parkeringen till naturreservatet. Där vägen slutar ligger det en sommarstuga och framför den hittar du torpruinen. Det finns bara lite kvar av husgrunden. Här går en spännande men svårgången stig norrut, utefter rasbranterna från Ranneberget ner mot Köttsjön

Länkar:

Karta
Text: Christer Johansson 2003-10-26
Foto: Christer Johansson