Skårsdals Jan (torp 80 Dalskogsinventeringen)

Stenflis 03.10.19
Uthusetsgrund 03.10.19 Stenmur 03.10.19

Vid Vandringstjärn och kanten till Rannebergets nordvästra sida ligger Skårsdalen. Skårsdalen har tillhört både Grönhult och Heden. Det finns nämnt från 1700-talet. Torpinventeringen har markerat tre torpruiner Jan, Ola och Anders. Jag har inte lyckats hitta markeringen för torpet Anders. Det är känt att man var trädgårdsintresserade i Skårsdalen, så därför kan du hitta en del intressanta buskar och växter i området.

Skårsdals Jans torpruin är den största av ruinerna. Här finns en tydlig källa med skifferskivor runt kanten. En ruin med skylt, som är någon form av uthus som använd den lilla bäcken som precis rinner förbi kanten av stensättningen. Lite ovanför finns en damm med tydlig upplagd dammkant. Husgrunden och en jordkällare finns också. Utefter en stenrygg går det en lång stenmur. Mot ett träd står stenflisen med ett runt hål i, har inte hittat någon bra förklaring till vad den kan ha använts till. 

Länkar:

Karta
Text: Christer Johansson 2003-10-26
Foto: Christer Johansson