Skårsdals Ola (torp 81 Dalskogsinventeringen)

Husgrund 03.10.19 Färskt bävergnag 03.10.19 Odlingsröse 03.10.19

Vid Vandringstjärn och kanten till Rannebergets nordvästra sida ligger Skårsdalen. Skårsdalen har tillhört både Grönhult och Hede. Det finns nämnt från 1700-talet. Torpinventeringen har markerat tre torpruiner Jan, Ola och Anders. Jag har inte lyckats hitta markeringen för torpet Anders. Det är känt att man var trädgårdsintresserade i Skårsdalen, så därför kan du hitta en del intressanta buskar och växter i området.

Det finns en del odlingsrösen ner mot Vandringstjärn som visar på att man försökt odla om marken runt torpet. Det finns en hög murkant kvar av jordkällaren, som troligen varit överbyggd av någon form av uthus. Husgrunden är nästen helt övervuxen av vintergröna.

Länkar:

Karta
Text: Christer Johansson 2003-10-26
Foto: Christer Johansson