Sjöviken (torp 85 Dalskogsinventeringen)

Runda källarstenar 03.05.25 Skylt framför källaringång 03.05.25 Modernare båt? 03.05.25

Sjöviken ligger upp mot Köttekullens branter inom naturreservatet, med en fin utsikt mot Åklång. Vegetationen är mycket artrik. 
Torpet skiljer sig från den vanliga formen av en stengrund. har har huset varit byggt ovan på källaren. I det inre hörnet direkt på marken, ligger resterna av skorstenen som var gjord av kantiga skifferstenar. En bit från torpetruinen finns det ytterligare en stengrund. Här är stenblocken större och kantiga.
Båten ser gammal ut, men inte kan den vara från den tid torpet fortfarande var bebott.

Skållerudsboken sid 388
Sjöbotten (Sjöviken?)
Soldaten Hans Andersson på Sjöbotten under Liane var vid sidan av sin tjänst även kolare. Han hade levererat 7 stavrum kolved vid ålandet och för detta erhöll han 6 daler 4 öre silevermynt. Han råkade illa ut den 12 maj 1734 när hans sätesstuga blev aska lagd genom vådeld. En ny stuga skulle kosta 50 daler att uppföra, men eftersom den brunna stugan var gammal erhöll han blott 30 daler i brandstod. Han fick arbeta många dagar vid kolmilan för att kunna bygga sig en ny manbyggnad.
 

Länkar:

Karta
Text:
Christer Johansson
2003-11-01
Foto: Christer Johansson,