Skogen 

Skylt 03.05.25 Snöbärsskog 03.05.25 Jordkällarväggen 03.05.25

Torpet skogen hittar du på vägen som leder ut till udden i Köttsjöns nordspets. Vägen är upplagd av krossad sten. Torpruinen ligger på en liten ås, med blöta marker nedanför.
I det som troligen tidigare var trädgården finns en stor snöbärsskog. En bit från huset finns resterna av en jordkällare. Källarväggen är intakt och fint upplaggd för att få en slätvägg. Dörren in har legat i hörnet av gaveln, inte på mitten som är vanligare.
Vill du stanna till och grilla. så finns det ut på udden en fin grillplats.

Från Skållerudsinventeringen
77 Skogen

Torp under Eriksbyn 1:12

Länkar:

Text:
Christer Johansson
2003-11-01
Foto: Christer Johansson,