Smätta (torp 84 Dalskogsinventeringen)

Smätta är en svårhittad torpruin. Det finns en stig som går cirka hundrameter upp från Åklångs sydvästra sida. När du passerat första bäcken är det bara att gå upp mot Köttekullens branter genom den frodiga örtgranskogen och leta.
Det finns inte mycket mer än skylten som talar om att här har det funnits ett torp en gång i tiden. Du kan hitta ett par liknande stensamlingar. Man har använt rundsten från moränen i backen.

Länkar:

Karta
Text:
Christer Johansson
2003-10-26
Foto: Christer Johansson