Strombergered (torp 83 Dalskogsinventeringen)

Trappan 03.05.25 Källan med vårärt 03.05.25

Strombergered ligger vid kanten av Rannebergets nordöstra kant. Torpet är byggt på en moränkant. Torpruinen är svår att se bland allt sly som växer vid runt ruinen.
Torpets gamla trappa är välbevarad. Huset har varit cirka 5 gånger 6 meter och grundstenarna går tydligt att ana. Skorstensresterna finns också bevarade. Framför huset har det varit en uppbyggd murkant mot vägen. Där växer det snöbär och try.
Bakom torpgrunden ligger stora flyttblock. Vid det stora flyttblocket rakt bakom grunden kan man tyda en stig som leder fram till en källa.

Länkar:

Karta
Text: Christer Johansson 2003-10-26
Foto: Christer Johansson