Dalskog (Home)

Blandat

Fakta

Folk

Historia

Motor

Sök

 

Tillbaka
till Natur

Norra Båsane naturreservat

Naturreservatet Norra Båsane har bildats för att skydda en ovanligt rik mossflora. Det var amatörbotanisten och lanthandlaren Sixten Bergström i Bäcke som upptäckte området 1918, och sedan dess har många välkända botanister besökt området och gjort nya fynd.

Norra Båsane är en bondeskog, med en blandning av gran, tall och björk. Den har varit påverkad av plockhuggning, men aldrig kalhuggen.

I Stutedalstjärnet förekommer gotlandsag, vilket tyder på att jordmånen är kalkhaltig i området.

Som växtlokal för mossor har området få motsvarigheter i Sverige. Över 300 olika mossarter har hittats här. Här finns bland annat röd glansmossa (Orthothecium rufescens). Det är en mossa som annars förekommer i fjällkedjan men som har en av sina sydliga utpostlokaler vid Norra Båsane.

Förutsättningarna för den rika mossfloran skapas av den speciella berggrunden tillsammans med det skuggiga och skyddade läget i bäckravinen från Båsetjärnet. Bergarterna är mycket skiftande och varierar från svårvittrade och näringsfattiga till kalkrika och lättvittrade som kalklerskiffer.

Thomas Tengblad 96-04-17

Texten är lånad från en webbsida utlagd av länsstyrelsen i dåvarande Älvsborgs län. Den finns inte kvar på nätet.

Sidan senast ändrad 21 mars 2000

 

Upp

 

© 1998-2002 Per-Olof Eliasson, poe@poe.se