Dalskog (Home)

Blandat

Fakta

Folk

Historia

Motor

Sök

 

Rannebergets
naturreservat

Till
Natur

Naturreservatet Ranneberget är på 83 hektar, varav drygt 50 hektar är lövskog och resten är barr- eller blandskog. Löv- och blandskogen liknar naturskogar.
Syftet med reservatet är att bevara ekosystemen i löv- och blandskogarna och i de örtrika ängsgranskogarna. Dessutom finns det flera hotade arter.
Artrikedomen är stor, i lövskogarna växer ask, ek, lind, lönn och alm. Här finns många sällsynta lavar och småsnäckor (sniglar). I reservatet brukar också den utrotningshotade vitryggade hackspetten hålla till.
Terrängen är starkt kuperat med branta stup och djupa klyftor. Utsikten från höjderna är magnifik. Vid Jättekullen i söder finns klippor som liknar rauker. De har bildats när högsta kustlinje gick vid Ranneberget. Nära Jättekullen ligger också Dalslands största grotta. Reservatet bildades 1994

Sidan senast ändrad 22 mars 2000

 

Upp

 

© 1998-2002 Per-Olof Eliasson, poe@poe.se