Dalskog (Home)

Blandat

Fakta

Folk

Historia

Motor

Sök

 

Tillbaka till Natur

Riksintressant natur

Tre områden som delvis ligger i Dalskog (och som inte är naturreservat) är av riksintresse för naturvården. Den senaste inventeringen genomfördes1996-99. Undersökningen presenterades i februari 2000.

Dalformationens landskap, 7 455 hektar som ligger i Bengtsfors och Melleruds kommuner.
Riksvärde för: Geovetenskap. Odlingslandskap med naturbetesmark och äng, båda med intressant flora. Myrkomplex med svagt välvd mosse, skålformig mosse, rikt topogent kärr med intressant flora och fauna.

Lunneboområdet, 3 100 hektar som ligger i Bengtsfors och Melleruds kommuner.
Riksvärde för: Geovetenskap. Myrkomplex med platåformigt välvd mosse och rikkärr med intressant fauna och flora.
Se också Sevärdhet och Inventering.

Kroppefjäll med Teåkersälven och Stora Halängen, 21 375 hektar som ligger i Bengtsfors, Färgelanda, Vänersborgs och Melleruds kommuner. I Dalskog tror jag att naturvården räknar med att gränsen för Kroppefjäll i grova drag följer väg 166.
Kroppefjäll har riksvärde för: Geovetenskap. Vattendrag med intressant fauna. Sjö. Myrkomplex med rikt topogent kärr, sumpskog, svagt välvd mosse, mossemosaik, kärrmosaik och rikkärr med intressant flora.

(topogen = exempelvis en igenvuxen sjö eller sumpmark vid å)

Ungefär halva Dalskogs socken ligger inom Dalsformationens område. Grovt räknat är det hela östra delen av Dalskogs, gränsen går ungefär rakt norrut från kyrkan, med en svag dragning åt öster. (Karl-Inge Åhäll, Geologi i Dalsland, Dalslands turistråd 1993, karta på s 24). Hur stor del som räknas som rikvärde för naturvården vet jag inte i skrivande stund.

Länsstyrelsen svarar för faktainformation och detaljkartor om områdena.

Källor: Naturvårdsverkets webbplats, http://www.environ.se/, och ELA 15 februari 2000..

Sidan senast ändrad 22 mars 1999

 

Upp

 

© 1998-2002 Per-Olof Eliasson, poe@poe.se