Dalskog (Home)

Blandat

Fakta

Folk

Historia

Motor

Sök

 
Dalskogs första stationshus  

Dalskogs första stationshus var klart redan 1879 och låg på södra sidan av järnvägen. Då fanns det inga hus där samhället nu ligger.
Bilden hämtad från Roland Olsson: Järnvägen - Posten 100 år 1979.

Dalskog - ett typiskt stationssamhälle

Dalskogs samhälle är inte mer än cirka120 år gammalt. Innan järnvägen byggdes på 1870-talet fanns det inget samhälle. Man kan väl möjligen kalla det bondby men de olika gårdarna var inte samlade utan låg utspridda. Om man idag vandrar genom samhället kan man få en uppfattning om hur bebyggelsen var spridd genom att titta efter var det finns ladugårdar (även om en del ladugårdar rivits).
Kyrkan ligger visserligen mitt i samhället men den någon kyrkby har aldrig funnits. Jämför hur kyrkorna är belägna i grannsocknarna Gunnarsnäs och Ör. Så samhället är helt och hållet järnvägens förtjänst.
Den första byggnaden i Dalskogs samhälle var järnvägsstationen. Den låg på södra sidan av järnvägsspåren, mittemot den nuvarande före detta stationen.. Runt järnvägsstationen växte samhället upp.
Fram till 1920 fanns det inte många hus men under 1920- och 1930-talet byggdes det flitigt tills samhället bestod av ett femtiotal hus. Därefter blev det i praktiken byggstopp och knappt några boningshus uppfördes förrän gärdena strax söder om stationen bebyggdes under 1970-talet.
Järnvägen invigdes 1879 och några år därefter byggde en handlare Bergkvist en affär i närheten av stationen. Han hade en rätt omfattande affärsverksamhet tillsammans med C.A. Mattsson som då ägde Korsgården. Mattsson handlade också med kreatur och hade stor export till Norge.
Det stora huset i Idala (i västra utkanten av samhället) hörde på sin tid till en handelsträdgård. Den startades av en Sieurin på 1870- eller 1880-talet, blomstrade som mest på 1890-talet och upphörde runt 1910.
Handlaren Albin Andersson kom på 1890-talet från Rostock. Först hade han affär i Lilla Halängen men efter en kort tid byggde han hus nära stationen och öppnade affär där. 1920 överlät han affären till sonen Peder Andersson.
Vid landsvägen byggde Hilding Johansson och öppnade affär 1923. 1936 kom Axel Olsson från Töcksfors och köpte fastighet och affärsrörelse. Han överlät i sin tur rörelsen och huset till Olle Eliasson som arbetat i butiken några år.
Mittemot Hilding Johanssons butik öppnade 1932 Knut Johansson charkuteri 1932. Knut var känd för sin goda korv och så småningom sålde han också mjölk och andra livsmedel.
Kooperativ affär (konsum) har det funnits i Dalskog under åren 1913 - 1920 och 1941 - 1950. Åtminstone under den andra perioden drevs konsumbutiken i det hus som ligger cirka hundra meter norr om vägkorsningen mitt i Dalskog.
Dalskog Ångsåg startades 1901 som vattensåg i Myrevarv av bröderna Niklas och Carl Jonasson. 1906 - 1907 flyttade de verksamheten till Dalskogs samhälle där den länge var den helt dominerande arbetsgivaren.

Fakta hämtade ur boken Kroppefjäll från 1957 (Nytryck 1976)

Sidan senast ändrad 12 januari 2000

 

Upp

 

© 1998-2002 Per-Olof Eliasson, poe@poe.se