Dalskog (Home)

Blandat

Fakta

Folk

Historia

Motor

Sök

 

Intro | Äldre tider | 1700-tal | 1800-tal | 1900-tal | Andra vägar

1700-talsvägen

Du kan fortfarande följa stora delar av den ursprungliga vägen till fots eller med cykel. Om du börjar i Rostock så börjar den vid Kultebacken strax nordväst om bensinstationen.

1700-talsvägen liten
1700-talsvägen genom Dalskog är markerad med en tunn röd streckad linje. Större kartutsnitt finns här.

Ovanför backarna går den gamla vägen in genom en vägport under järnvägen och löper på södra sidan av järnvägen tills den kommer fram till det som idag på skyltarna kallas Årbols vägskäl. När jag var barn kallades platsen Bergängsbroa eftersom det i äldre tider fanns en bro över järnvägen där. Man fortfarande kan se brofästena på båda sidor om järnvägen. Sedan löpte stora landsvägen mot Årbol, där det fanns ett gästgiveri. Vid Årbol tog vägen av västerut för att komma ut vid den nya avtagsvägen mot Tegen.
Sedan fortsatte vägen förbi Ölebäcken och över järnvägen. Efter alla mer sentida vägbyggen går det inte att urskilja den gamla sträckningen förrän på södra sidan av järnvägen, ungefär där den nuvarande Tångeborakan börjar på norra sidan av järnvägen.
Efter att ha gått i en båge genom skogen passerar den gamla vägen strax norr om gården Tångebo för att fortsätta västerut mot samhället och ansluter sedan till vägen som passerar Nya kyrkogården för att komma upp vid kyrkan för att fortsätta fram i samhället.
Hur den gamla vägen gått genom själva Dalskogs samhälle vet jag inte i skrivande stund. Men Gamle Landsvägen, som vi sa när jag var barn (inte anade vi att vägen slutade vara allmän landsväg redan tidigt på 1800-talet), fortsatte alldeles väster om Hallgrens, precis innan berget började. Sedan vek den av västerut och gick på en klipphylla parallellt med nuvarande vägen. Därefter gick den uppför backen till telemasten, förbi Korinteretjärnet och träffade på den nyare vägen Halängen.
Vidare mot Bäckefors tror jag den gamla vägen följde samma sträckning som den senare 1800-talsvägen. Det vill säga förbi backarna vid Stora Halängen, mot Liane och genom vägportarna vid Teåkerssjön, förbi Teåker och vidare mot Regineberg och Arket.

Intro | Äldre tider | 1700-tal | 1800-tal | 1900-tal | Andra vägar

Sidan senast ändrad 20 maj 2002

 

Upp

 

© 1998-2002 Per-Olof Eliasson, poe@poe.se