Dalskog (Home)

Blandat

Fakta

Folk

Historia

Motor

Sök

 

Intro | Äldre tider | 1700-tal | 1800-tal | 1900-tal | Andra vägar

1800-talsvägen

1844 påbörjades arbetet vägarbetet från Gunnarsnäs kyrka genom Dalskogs socken till Vedbo häradsgärns. Arbetet var slutfört 1846.
Du kan fortfarande följa stora delar av 1800-talsvägen.

1800-talsvägen karta
Här ser du 1800-talsvägen slingra sig. Den gula linjen är vägen, den svarta är järmvägen. Större kartutsnitt.

Om du startar i Rostock så börjar den vid Kultebacken strax nordväst om bensinstationen. Ovanför backarna följde den 1800-talsvägen samma sträckning som den den gamla 1700-talsvägen, det vill säga väster om järnvägen. Men istället för att gå över en bro mot Årbol fortsatte vägen söder om järnvägen mot Dansbo. Gästgiveriet flyttade också från Årbol till Dansbo och Hjulsängen.
Först vid Dansbo svängde vägen över till norrsidan. Där fortsatte vägen för att åter träffa på den nuvarande sträckningen vid Ölebäcken strax väster om den nya avtagsvägen mot Tegen. Sedan fortsatte vägen parallellt med där den nuvarande Tångeborakan fast på södra sidan av järnvägen.
Vid den före detta banvaktsstugan gick vägen över till norrsidan av järnvägen.
Vidare genom samhället vek vägen av söder om berget vid Sågen, uppför sågarebacken och sedan förbi Idala och förbi Bergtränget.
Nedanför backen efter Bergtränget korsade den gamla vägen den nya sträckningen för att fortsätta mot Halängen.
Vidare mot Bäckefors förbi backarna vid Stora Halängen, korsar den nyare vägen går mot Liane och genom vägportarna vid Teåkerssjön, förbi Teåker korsar den nyare vägen vid Regineberg och fortsätter mot Arket.
Väster om samhället var 1800-talsvägen i bruk fram till början av 1960-talet och öster om samhället troligen fram till 1930-talet.

Intro | Äldre tider | 1700-tal | 1800-tal | 1900-tal | Andra vägar

Sidan senast ändrad 22 maj 2002

 

Upp

 

© 1998-2002 Per-Olof Eliasson, poe@poe.se