Dalskog (Home)

Blandat

Fakta

Folk

Historia

Motor

Sök

 

Intro | Äldre tider | 1700-tal | 1800-tal | 1900-tal | Andra vägar

1900-talsvägen

Någon gång efter 1926 byggdes vägen om så att dem kom att gå norr om järnvägen hela sträckan från Rostock till Dalskog. Efter backarna vid Rostock följde vägen i stort den nuvarande tills den kom fram till vad som idag på skyltarna kallas Årbols vägskäl. Där vek vägen av mot Dansbo för att åter träffa den nuvarande vägen vid Ölebäcken.
Sedan fortsatte vägen förbi Ölebäcken parallellt med där den nuvarande Tångeborakan fast närmare järnvägen. (Man kan se en del av den gamla sträckningen vid östra delen av raksträckan.)
I höjd med banvaktsstugan gick vägen ned i svacka (det låg en villa en bit bort på norra sidan av vägen). Vägen fortsatte sedan närmare järnvägen fram mot samhället. En del av den vägsträckningen finns kvar.
Efter Björkebäck gick vägen över bäcken på en mycket lägre bro än i dag så att blev en liten backe förbi affären. Jag kommer ihåg hur förarna på 50-talets cyklar med påhängsmotor fick trampa i uppförsbacken. Grusväg var det naturligtvis som lutades om somrarna. Ibland fyllde lutbilarna på vatten med en motordriven pump i bäcken.
Sträckan öster om samhället byggdes åren 1988 - 1990.
Väster om samhället byggdes den nuvarande vägen i början av 1960-talet. Till stora delar utfördes arbetet av så kallade ams-arbetare som var inkvarterade i den stora byggnaden på Idala.

Intro | Äldre tider | 1700-tal | 1800-tal | 1900-tal | Andra vägar

Sidan senast ändrad 22 maj 2002

 

Upp

 

© 1998-2002 Per-Olof Eliasson, poe@poe.se