Delesmyren

Här bodde på 1870-talet Petter Munter (1817-1875), fd. soldat, Udden, Hallersbyn, och hustrun Britta Andersdotter Munter (1819-1907). De hade flera barn. Anders (1838-1918), Maja Cajsa (f.1840), Christina (f.1843) var gift med Petter Olofsson, Hammel, kommen från Futten, Johannes (f.1845), Olof (f.1849), flyttade år 1877 till Stavnäs, Värmland, Betty (f.1859), Sofia (f.1860) var gift med August Pettersson och bodde i Hagarna, Hedan, Tisselskog.

Delesmyren köptes 1899 av Sven Petter Johannesson (f.1866) och Sofia Andreasdotter (f.1867), från Ödskölt socken. De hade barnen Gustaf (1893-1902), Oskar Valdemar (f.1895), Johan (f.1897), Adolf, Gunnar, Karl Severin (f.1900) och Hanna.

Adolf och Hanna stannade på Delesmyren. Hanna gifte sig med Algot Karlsson från Hedan i Tisselskog socken.
De tre bodde sedan här i alla år. Hanna tillbringade dock sina sista år i Dals Långed.

År 2005 köptes Delesmyren av Gunnar och Maria Niklasson som bosatt sig på platsen.

Delesmyren

Startsida