Delesmyren V:a

Detta ställe ligger i Tisselskog socken, ett fåtal meter från gränsen.

Brukarna av detta Delesmyren hade det fattigt. 15 oktober år 1858 beslutade fattigvården i Tisselskog att Lisa Andersdotter, från detta torp, skulle hava 1 riksdaler och 50 skilling att köpa skor för. Förmodligen tillhörde hon familjen som brukade stället, före nästkommande, Johannes Andersson.

Här bodde sen omkring 1875-80 då Johannes Andersson och Sofia. De hade fyra barn, Betty (f.1868), Tilda (f.1873), Alfred (f.1877) och Britta-Maja (f.1881). De var komna från Enuret öster om Ärve.

År 1921 såldes stället till grannen Sven Petter Johannesson, Delesmyren.

Stugan användes en längre tid som smedja och är i ganska dåligt skick, delvis på grund av att grävlingar härjat i och under stugan.

Smedjan

Startsida